View Sidebar

Projektet/ideen bag herbergerne

Projektet Herberger langs Hærvejen

v/ Andreas Blinkenberg, arkitekt MAA og civiløkonom HDI

Ladegård

Projektet med herberger langs Hærvejen startede med en idékonkurrence, som blev udskrevet af fonden Realdania i 2004 om udnyttelse af gamle tomme landbrugsbygninger. For mig var konkurrencen en oplagt mulighed for at skabe en pilgrimsrute med overnatningsmuligheder langs Hærvejen fra Viborg til Grænsen. Jeg lavede et forslag om indretning af herberger for vandrere, cyklister, ryttere og pilgrimme i tomme landbrugsbygninger. Min tanke var, at herbergerne skulle være af samme type som vi kender dem fra pilgrimsruten til Santiago de Compostela i Spanien. D.v.s. enkle og billige sovesale, der altid står åbne for pilgrimme og vandrere, der kommer forbi. I staldene, hvor der før havde stået heste og køer kunne der nu opsættes køjesenge til gæster der, færdes langs Hærvejen.

Realdania præmierede projektet og gav mulighed for at realisere det gennem medfinansiering. I løbet af 2004 fik jeg aftaler med ejerne af 10 ejendomme om indretning af herberger i tomme bygninger, og derefter begyndte arbejdet med at ansøge fonde og offentlige institutioner om penge til medfinansiering. Det lykkedes at skaffe i alt 12 mio.  fra Fonden Realdania,  Friluftsrådet, Skov-og Naturstyrelsen, amter og kommuner langs Hærvejen samt  EU-artikel 33 tilskud. I 2011 åbnede det 11. herberg ved Kongeåen.

Fondsmidlerne forvaltes af den almennyttige forening “Herberger Langs Hærvejen” som har indgået lejekontrakt med tiårige lejemål på de 11 ejendomme. Foreningen har derefter investeret i indretning af herbergerne og indgået driftsaftaler med ejerne af de enkelte ejendomme.

I 2006 gik vi så i gang med byggeriet, og i 2008 var de 10 herberger færdige til indvielse. I 2010 åbnede det 11. herberg ved Kongeåen og i 2012 åbnede et nyt herberg i Thorning. Herbergerne bliver drevet efter fire enkle principper:
1. De er åbne for alle vandrere, cyklister og ryttere i sommerperioden juni-juli-august
2. Der kan ikke reserveres plads på forhånd
3. Overnatning koster 80 kroner
4. Man skal anskaffe et herbergspas  for at få adgang

Herbergerne er indrettet med 30-40 sengepladser i køjer i et eller flere rum. Der er vaske og badefaciliteter samt køkken og spiseplads. Gæsterne skal selv medbringe soveposer og mad til eget forbrug. Værterne kan derudover tilbyde gårdsalg af fødevarer m.v. Med disse enkle principper prøver vi at skabe noget af den atmosfære, vi kender fra pilgrimsruterne – d.v.s.: at skabe rum for vandrere og pilgrimme, der tager af sted med meget forskellige motiver – mennesker der søger det spirituelle, det kulturhistoriske eller som blot ønsker at færdes i det åbne landskab. Man behøver ikke planlægge sin tur i detaljer, men prøver at leve i nuet som en afkobling fra det moderne kalenderfikserede arbejdsliv.

Pilgrimsvandringer indbyder både til stilhed og dialog. Det tiltaler mange mennesker i dag. Og på herbergerne bliver der mulighed for at møde andre og udveksle livserfaringer.

Nedenstående PDF-filer indeholder med tilhørende program og bedømmelse.

Herbergsprojektet –teksthæfte

Konkurrenceprogram (2)

Pressemeddelelse om projektet

konkurrenceprogram

Dommerbetænkning-idekonkurrencen

Note:

I 2003 var jeg på min første pilgrimsvandring i Spanien. Det foregik på den gamle pilgrimsrute: ”camino” til Santiago de Compostela. Året efter var min kone og jeg som frivillige med til at passe et herberg i byen Estella.  Pilgrimsvandring på caminoen er igen blevet en meget populær rute, der henvender sig både til religiøst søgende – og til folk, der ønsker en enkel og bæredygtig ferieoplevelse. I de seneste 15 år er antallet af vandrere på caminoen steget fra 20.000  til 100.000 om året.Omkring 1000 danskere tager hvert år på vandretur på caminoen. Siden har jeg vandret på pilgrimsruter i både Norge og Sverige, hvor pilgrimstraditionen er noget mere fremherskende end i Danmark.

Køjer og båse