View Sidebar

Foreningen Herberger langs Hærvejen

Logo-væg

Foreningen Herberger langs Hærvejen er oprettet med det formål at forvalte fondsmidlerne og de offentlige tilskud til indretning af 11 herberger og forvalte lejekontrakter med ejerne af de pågældende ejendomme , således at driften af herbergerne er sikret i en tiårs periode.

Foreningen er en paraplyorganisation med representanter fra  Dansk Vandrelaug, Cyklistforbundet , Islandshesteforbundet, Viborg Pilgrimscenter, Danske Santiagopilgrimme, nordiske pilgrimspræster med flere.

Nedenstående dokumenter indeholder foreningens vedtægter,

Konstituering (PDF)

Vedtægter (PDF)

Generalforsamling den 11.april 2012 (DOC)

Årligt evalueringsmøde på herberget ved Kongeåen 2012 (DOC)