View Sidebar

Hærvejen – Den danske pilgrimsrute

Hærvejen – den Danske Pilgrimsrute

Immervadbro -2013

Vandring på Caminoen i Nordspanien er blevet meget populært i de sidste 20 år, med op til 200.000 vandrere, der går mindst 100 km om året og mere end 1000 personer, der passerer de populære steder på en dag i højsæsonen. Det er oplagt, at mange tidligere caminovandrere ser sig om efter andre pilgrimsruter, dels alternative ruter til Santiago, dels mod andre europæiske mål som Rom og Trondheim.  I Europa findes et netværk af kulturruter, som også er tidligere pilgrimsveje. Hærvejen i Jylland fra Padborg til Viborg og videre op gennem Nordjylland er udpeget som Europæisk Kulturrute i 2010 og skal ses som en pilgrimsrute, der forbinder Nidaros, Trondheim i nord med Santiago, Rom og Jerusalem i syd.

I daglig tale siger vi Hærvejen – som om der kun er én vej. Hærvejen bestod af mange veje, der gik gennem det centrale Jylland fra nord til syd. Når en vej efterhånden blev opkørt, valgte man en anden, og derved opstod der mange veje, der alle kaldes Hærvejen. Desuden blev okser og stude for det meste drevet ad andre veje end vogne og gående færdsel. Mange af vejsporene samledes dog, hvor der var vadesteder og broer, f.eks. Immervad Bro og Poulsbro. I Sønderjylland kaldes Hærvejen dog Oksevejen og fortsætter sydpå mod Slesvig og videre ned gennem Europa til de store pilgrimsmål: Rom og Santiago de Compostela. Ønsker man at fordybe sig historisk i Hærvejen, kan jeg anbefale Hugo Matthiessens bog « Hærvejen » samt Mads Lidegaards små bøger om de enkelte strækninger. For nylig udkom også guidebogen ’Hærvejen’, inkl. rutekort (Syddansk Turisme og Viborg Turistbureau). De forskellige turistkontorer ligger desuden inde med diverse brochurer om lokale seværdigheder.

Hærvejen – Oksevejen  – Kongevejen – Studevejen – fra Padborg til Viborg har potentialet for udvikling som pilgrimsrute.  Strækningen fører gennem stille kulturlandskaber og skove i den forholdsvis tyndtbefolkede del af Jylland.  Kulturspor i form af gravhøje og runesten er grundigt beskrevet i litteraturen, senest i en ny guidebog om Hærvejen.  Ruten er afmærket, og der findes opdaterede kort, der kan købes eller hentes på hjemmesiden ’haervej.dk’.  Der ligger 33 kirker langs Hærvejen, hvoraf de fleste er åbne for de vejfarende.  Der er adgang til 20 indkøbssteder samt tog/busforbindelser til hele landet fra alle delstrækninger på ruten.  Endelig er der 14 herberger på strækningen mellem Padborg og Viborg (290 km), hvor vandrere, cyklister og ryttere kan overnatte for 100 kr. pr. nat.

Hærvejsruten for vandrere og cyklister blev markeret og kortlagt for ca. 20 år siden. Den følger i store træk de gamle Hærvejsspor langs den jyske højderyg og skellet mellem øst- og vestgående vandløb. Ruterne følger eksisterende stier og lokalveje, men der er plads til forbedringer.  På visse delstrækninger er der for meget asfalt og lokal trafik. Der er langt mellem butikker til indkøb, og der er næsten ingen restauranter eller kroer langs ruterne.

Flere projekter på regionalt plan er gennemført med det formål at synliggøre og udvikle det turistmæssige potentiale omkring Hærvejen. I 2015 har Rold Skov Naturcenter i samarbejde med de nordjyske kommuner fastlagt en videreførsel af Hærvejen fra Viborg mod nord til hhv. Frederikshavn og Hirtshals. I 2016 åbnede 14 nye herberger på ruterne mod nord.

På pilgrimskontoret i Santiago stilles spørgsmålet til alle vandrere, der er registreret med pilgrimspas. Hvad er motivet for turen til Santiago: religiøst/spirituelt, kulturhistorisk, sportsligt eller socialt? Er du vandrer, cyklist eller rytter?  Især det sociale aspekt har fået stor tyngde i og med de mange vandrere, der mødes på ruten samt på herbergerne og de mange restauranter langs vejen.  Der er skabt et inkluderende fællesskab med stor rummelighed og accept mellem kristne, nyreligiøse, ateister og folk, der er søgende omkring livets eksistentielle spørgsmål. Blandt de 2 mill. pilgrimme, der har vandret på Caminoen de sidste 10 år er der opstået mange nye venskaber samt helt nye erkendelser.

Foreningen Herberger langs Hærvejen forsøger at skabe den ånd, der findes på Caminoens herberger. Du kan tage på vandretur, cykeltur eller ridetur på Hærvejen i en eller flere dage og overnatte på  herberger der ligger langs Hærvejen. Herbergerne ligger med ca. 20 km. mellemrum og drives efter samme principper som herberger på Caminoen i Spanien:

  • Der skal ikke reserveres plads til overnatning
  • Overnatning koster 100 kr. pr. person
  • Overnatning sker i et eller flere fællesrum
  • Der er køkken og badefaciliteter på herbergerne

Herbergerne er åbne JUNI – JULI – AUGUST

Se artiklen om Hærvejen og kirkerne langs vejen af Elisabeth Lidell: Hærvejen – DKs camino

Vandring i skov